Projectomschrijving

Het project "Zonnepanelen in Overasselt" is een initiatief van het bestuur van Stichting Verenigingsgebouw Overasselt.

Een werkgroep bestaande uit  Ben Arts, Paul Sanders, Marc Derks en Piet Geelen heeft als opdracht te kijken of het mogelijk is het dak van het verenigingsgebouw te gebruiken om er zonnepanelen op te zetten zodat mensen uit de buurt in de gelegenheid gesteld kunnen worden daarop in te tekenen. Daarnaast zouden particulieren die op hun eigen dak zonnepanelen willen hebben ook mee moeten kunnen doen met een eventueel collectieve inkoop en installatie van de panelen om te kunnen profiteren van een mogelijke korting naast de overheidssubsidie van 15% met een maximum van € 650,00 per huishouden.  Goede voorlichting en informatievoorziening zijn belangrijk. De werkgroep draagt zorg voor de uitvoering van het hele traject.

Het traject ziet er als volgt uit:

  1. Aug-okt 2012: verzamelen informatie en voorbereiding informatieavond.
  2. 25 oktober 2012: informatieavond voor de inwoners van Overasselt in het verenigingsgebouw.
  3. Vóór 1 januari 2013 intekenen en zorgen voor een aanbesteding bij een erkende firma om zodoende ook nog gebruik te kunnen maken van de overheidssubsidie.

De bijeenkomst op 25 oktober 2012 werd goed bezocht en er was flink wat animo om verder te gaan. Wilt u ook nog deelnemen? Dat kan. U kunt zich daarvoor aanmelden via ons aanmeldformulier, in het Verenigingsgebouw of via de e-mail, zonnepaneleninoverasselt@gmail.com .