06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Logopediepraktijk Grave, vestiging Overasselt

 

Onze visie

Logopedie Grave verleent op professionele en klantvriendelijke wijze allround logopedische zorg op maat gebaseerd op actuele ontwikkelingen en inzichten. Daarbij staat de cliënt en diens hulpvraag centraal.

Hierbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van onze logopedische zorgverlening. Wij beogen ons door een professionele werkwijze te profileren bij de cliënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt eveneens voor verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken bij onze logopedie praktijk.
Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. In onze visie is een gelijkwaardige inbreng hierbij de sleutel tot succes: de logopedist als therapeut met specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met inzet en inzicht anderzijds.

Kijk hier voor meer informatie op onze website.