06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Gebruikersoverleg

Het dagelijks bestuur van Stichting Verenigingsgebouw Overasselt (SVO) vindt het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de gebruikers van het gebouw.

Minimaal één keer per jaar is er een vergadering waarvoor elke vereniging, die met een zekere regelmaat gebruik maakt van het Verenigingsgebouw, één afgevaardigde mag aanwijzen om deze vergadering bij te wonen.

Tijdens deze vergadering doet het bestuur verslag van de financiële situatie en de plannen voor de toekomst.

In mei 2017 is Susanne Schoenmakers-Felet door het bestuur aangewezen als coördinator van de gebruikers van het Verenigingsgebouw.

Naast de jaarlijkse vergadering kunnen gebruikers van het gebouw communiceren met het bestuur via de coördinator om bijvoorbeeld hun wensen kenbaar te maken of klachten in te dienen.

Als daar aanleiding toe is kan de coördinator extra vergaderingen uitschrijven voor een overleg van de gebruikers zonder bestuur of, op verzoek, met het bestuur van SVO.

Susanne Schoenmakers is te bereiken via: susanne.schoenmakers@gmail.com