06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Stichting Verenigingsgebouw Overasselt

De Stichting Verenigingsgebouw Overasselt (SVO) heeft tot taak om het beheer en exploitatie van het Verenigingsgebouw in goede banen te leiden. De vorming van het beleid is in handen van het stichtingsbestuur. Een Raad van Toezicht controleert het bestuur. De uitvoer ligt in handen van een personeelsteam onder leiding van een personeelsmanager. Het team bestaat verder uit diverse oproepkrachten en vrijwilligers. Voor de schoonmaak wordt personeel van de “dertiende tak” ingehuurd.

Het Verenigingsgebouw is een multifunctioneel gebouw waarin verenigingen hun plek hebben en ook verschillende organisaties ondergebracht zijn zoals de thuiszorg, de bibliotheek, 2 logopediepraktijken, het jongencentrum Ojé en de KION. Bovendien vinden er jaarlijks vele grotere en kleinere evenementen plaats waaronder professionele theatervoorstellingen.