06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

ZZG Zorggroep team Wijkverpleging Heumen/Mook

Team wijkverpleging Heumen/Mook werkt met een vast wijkteam van (wijk)verpleegkundigen en verplegenden in Heumen, Overasselt, Nederasselt, Molenhoek en Mook aan gezonde wijken.

Ons doel is dat iedereen in de gemeente Heumen en Mook/Middelaar optimaal kan leven en wonen. Dat is niet voor elke inwoner mogelijk en soms is hierbij ondersteuning nodig. Samen met u en uw naasten kijkt de wijkverpleegkundige naar eventuele mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. We beantwoorden vragen over gezondheid, maar ook over wonen en welzijn. Mocht er zorg nodig zijn dan kunnen wij hierbij ondersteunen. We werken in een klein team van vaste medewerkers.

We zijn er voor alle mensen in de wijk en werken samen met gemeente, huisartsen en andere hulpverleners. Voor u en de wijkbewoners willen wij goed bereikbaar zijn. Heeft u een vraag of wilt u even overleggen? Neem dan gerust contact op via onderstaande telefoonnummers of loop even binnen in ons kantoor tijdens het verpleegkundig spreekuur, elke woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur in het Verenigingsgebouw in Overasselt.

06 – 204 306 40     (tussen 07.00 – 23.00 uur)
024 – 366 57 77      (tussen 23.00 – 07.00 uur)
Of stuur een mail naar: tv.overasselt@zzgzorggroep.nl

Graag tot ziens!
Wijkverpleging Heumen/Mook
Verenigingsgebouw Overasselt
Beatrixstraat 2
6611 BT Overasselt

Kijk voor meer informatie op de website www.zzgzorggroep.nl