06 - 86 83 86 81 - bgg 024-6221685 svo@xs4all.nl

Het Ojé

Jongerencentrum het OJé is een jongerencentrum voor alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar uit Overasselt. In het jongerencentrum worden activiteiten georganiseerd voor en door jongeren.

Het OJé is een open jongerencentrum: dat betekent dat iedere jongere uit Overasselt welkom is op de activiteiten. De aard, de frequentie en de bezetting van de activiteiten worden bepaald op de eerste van de twee algehele vrijwilligersvergaderingen die elk seizoen (schooljaar) wordt gehouden. Hier worden de vragen en behoeften van de jongeren geïnventariseerd en de beschikbare tijd en ruimte verdeeld.